कृष्णपक्ष

krishnathapa.com

पुरानो डुंगा पानीको छाल पार गरूँ कसरी
उनी छिन पारी तरेर लौन भेटुँ म कसरी ...?

शिर्षक - 'मछुवारीको गीत'
मेडियम - पानीरंग
साइज - ४२ * ३२ सेन्टिमिटर
© कृष्णपक्ष


यस्तै यस्तै :

No comments:

Leave a Reply    COMING SOON !!!

    COMING SOON !!!