Responsive Ad Slot

latest

पुरानो डुंगा पानीको छाल

Friday

| Krishna Thapa
Xey

पुरानो डुंगा पानीको छाल पार गरूँ कसरी
उनी छिन पारी तरेर लौन भेटुँ म कसरी ...?

शिर्षक - 'मछुवारीको गीत'
मेडियम - पानीरंग
साइज - ४२ * ३२ सेन्टिमिटर
© कृष्णपक्ष


Newer Post Next Story: Older Post Home
Don't Miss
© all rights reserved
Crafted with by NetKUTI